Dusit Central Park
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดหน้าดิน สร้างตำนานบทใหม่บนถนนพระราม4
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. — 2562

อาสา สารสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนพระราม 4 ตัดกับถนนสีลม ภายใต้แนวคิด ‘Here for Bangkok’ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างครบวงจร โดยมี ชนินทธ์ โทณวณิก (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด, สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ปรีชา เอกคุณากูล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), วัลยา 
จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เมื่อวันก่อน

Hashtag: #DusitReidences #DusitParkside #DusitCentralPark #HereforBangkok